El caràcter propi

 

3. PROPOSTA EDUCATIVA
El nostre projecte està orientat a que cada nen i nena pugui desplegar el bo i millor d'ell mateix i n'és el marc de referència: és el punt d'inici i a la vegada la fita educativa.
El nostre estil educatiu es caracteritza per la valoració de la persona i de les relacions interpersonals, en un clima familiar, senzill, proper i alegre que converteixi l'alumne en
protagonista del seu procés educatiu. Un estil educatiu que es manté compromès amb el país i amb l'escola cristiana.


Aquests en són els eixos: