El caràcter propi

5. LA NOSTRA COMUNITAT EDUCATIVA
Formem una Comunitat Educativa amb un Caràcter Propi i un Projecte que fixen i actualitzen constantment els objectius, els mètodes i les estratègies de l'acció educativa
que realitzem.
El Patronat de la Fundació com a Titular del Centre és garantia de la seva identitat: defineix els principis del tipus d'educació i els criteris d'actuació que garanteixen la fidelitat
a aquests principis.
L'alumne és el centre de la Comunitat Educativa. L'ajudem a créixer, li oferim el suport necessari pel seu desenvolupament integral.
Els professors són els principals educadors a l'escola.
El personal no docent ofereix una valuosa col·laboració, mantenint l'escola en condicions per a trobar-s'hi bé, i aportant facilitats per dur a terme la tasca corresponent

 

Les 36 Escoles Vedruna de Catalunya compartim una mateixa Proposta Educativa inspirada en el tarannà i en l'obra deixada per Joaquima de Vedruna.