El caràcter propi

 

1. D'ON VENIM
El Doctor Benet Vidal i Gimbernat, amb grans preocupacions socials, obria una escola que encomanà a les institucions Vedruna (1886) i La Salle (1900). Avui la Fundació Cardenal Vidal i Barraquer, hereva de la voluntat d'oferir un servei d'educació cristiana, fem públic el nostre compromís de servei a la societat i a l'Església com escola arrelada a la cultura del nostre temps i inserida en la realitat social i cultural de Cambrils. 

Centres Germanes Vedruna
L'any 1826, Joaquima de Vedruna respon a Vic a la crida que la impulsa a "formargermanes que abracin totes les necessitats dels pobles, en l'educació cristiana de la joventut i al servei dels malalts"(1), especialment d'aquells grups humans als quals elsistema imperant oferia menys oportunitats. La seva iniciativa posa en marxa una institució: Les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna, cridades a ser llavorgeneradora de vida. Pioneres llavors a Catalunya d'una tasca educativa popular al servei de la promoció i formació cristiana de la dona, les seguidores i companyes de Joaquimade Vedruna van ser mestres de generacions de joves, especialment en el mon rural, aleshores socialment predominant. Aquesta experiència es converteix en el llevat d'unaacció educativa de futur. El cognom familiar de Joaquima, VEDRUNA, va quedar així associat, en el camp educatiu, a un mode de presència amb identitat i estil propis i auna forma nova de donar resposta a les necessitats educatives del seu temps.

Centres La Salle
Els Centres La Salle reben el seu nom de Sant Joan Baptista de La Salle, qui, a finals del segle XVII es va associar amb uns mestres per mantenir escoles dedicades els xiquets
pobres. Amb ells va fundar l' Institut dels Germans de les Escoles Cristianes. Joan Baptista i aquests mestres, vivint i reflexionant junts, van arribar a compartir un mateixesperit que omplia de sentit la seua tasca educadora. Aquells mestres es convertir

en en germans, persones que es consagren a Déu en comunitat i es comprometen a viure junts i per associació al servei educatiu dels pobres. La paraula "germà" no ha quedatsimplement com la definició d'uns religiosos, sinó com el segell de tot l'ambient educatiu de La Salle. L'educació, avui com ahir, és una tasca col·lectiva, ja que tots els membres de la comunitat escolar es reuneixen entorn d'un objectiu comú. Cada escola lasal·liana, d'altra banda, no treballa de manera aïllada, sinó que està cridada a mantenir una relació estreta amb els altres Centres La Salle i amb l'entorn social, cultural, econòmic i eclesial.
Avui, després de més de tres segles, germans, educadors seglars, sacerdots i altres persones, s'uneixen a l'obra de La Salle, en graus i modes diversos, per col·laborar en la
missió lasal·liana.


 

2. QUI SOM
Vàrem néixer a Cambrils el 1886 de la mà de la família del Cardenal Vidal i Barraquer, amb la intenció de poder donar una educació de qualitat a tots els nens i nenes de Cambrils. Som escola Cristiana, compromesa amb la nostra societat, educadora amb valors cristians i arrelada al nostre país. Ens basem en un projecte estructurat, integrador, diferenciador i motivador. Hereus d'una voluntat decidida a oferir un servei a aquelles famílies que desitgen una educació cristiana per a llurs fills, la Fundació Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer aposta per una educació clarament definida i al mateix temps respectuosa envers les altres opcions. Per tant fem públic el nostre compromís de servei ala societat i a l'Església com escola cristiana, escola inserida a la cultura catalana, escola oberta a la realitat social i activa dins la seva ciutat, Cambrils. 

 


 

3. PROPOSTA EDUCATIVA
El nostre projecte està orientat a que cada nen i nena pugui desplegar el bo i millor d'ell mateix i n'és el marc de referència: és el punt d'inici i a la vegada la fita educativa.
El nostre estil educatiu es caracteritza per la valoració de la persona i de les relacions interpersonals, en un clima familiar, senzill, proper i alegre que converteixi l'alumne en
protagonista del seu procés educatiu. Un estil educatiu que es manté compromès amb el país i amb l'escola cristiana.


Aquests en són els eixos: 

 


 4. OFERTA PEDAGÒGICA
• Ambients d'aprenentatge a educació infantil.
• Matemàtica manipulativa a educació infantil i programa Jumpmath a
primària.
• Impuls tecnològic i artístic al llarg de tota l'escolaritat: robòtica, art, teatre i música.
• Impuls de l'aprenentatge de les llengües estrangeres.
• Ús de les TAC a l'aula com a recurs habitual d'ensenyament-aprenentatge: pissarres digitals, chromebooks, tauletes...
• Treball cooperatiu i col·laboratiu.
• Projectes d'investigació cooperatius i d'aprenentatge-servei a secundària.
• Metodologia adaptada a les necessitats de l'alumne: agrupaments flexibles, atenció individualitzada, desdoblaments, grups reduïts.
• Acompanyament personalitzat de l'alumne/a. Seguiment en tutories individuals i grupals i orientació acadèmica i professional.
• El català com a llengua vehicular d'aprenentatge i comunicació.
• Impuls d'un Pla Lector propi. El foment de la lectura el basem en el conjunt d'activitats, jocs i estratègies que faciliten el contacte amb la lectura i permeten la creació i consolidació de l'hàbit lector.
• Escola promotora de la Salut: participació activa de les propostes que afavoreixin els bons hàbits i una vida saludable.

• Educació per a la sostenibilitat: potenciem actuacions que ens encaminin a esdevenir escola verda i sostenible, hàbits i valors pel compromís d'un món
millor.

 


5. LA NOSTRA COMUNITAT EDUCATIVA
Formem una Comunitat Educativa amb un Caràcter Propi i un Projecte que fixen i actualitzen constantment els objectius, els mètodes i les estratègies de l'acció educativa
que realitzem.
El Patronat de la Fundació com a Titular del Centre és garantia de la seva identitat: defineix els principis del tipus d'educació i els criteris d'actuació que garanteixen la fidelitat
a aquests principis.
L'alumne és el centre de la Comunitat Educativa. L'ajudem a créixer, li oferim el suport necessari pel seu desenvolupament integral.
Els professors són els principals educadors a l'escola.
El personal no docent ofereix una valuosa col·laboració, mantenint l'escola en condicions per a trobar-s'hi bé, i aportant facilitats per dur a terme la tasca corresponent

 

Les 36 Escoles Vedruna de Catalunya compartim una mateixa Proposta Educativa inspirada en el tarannà i en l'obra deixada per Joaquima de Vedruna.