Etapes Educatives

 

2.EDUCACIÓ PRIMÀRIA

L’educació Primària proporciona a l’alumne/a un marc d’aprenentatges instrumentals per desenvolupar les capacitats de sociabilitat, de relació i de descoberta.

És una etapa per a:

  • Aprendre a aprendre.
  • Educar en valors.
  • Adquirir actituds i hàbits de treball i estudi.

L’acció educativa es basa en:

  • L’aprenentatge significatiu.
  • L’atenció a la diversitat.
  • L’ensenyament personalitzat.

L’escola facilita la plena integració de l’alumne/a en el marc social i cultural. Les TIC són indispensables com a font d’informació i de comunicació.

 applus logo 1