Etapes Educatives

 

3. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA ESO

L’etapa coincideix amb l’adolescència, temps marcat per una autoafirmació de la personalitat en què l’alumne/a desenvoluparà les seves capacitats per continuar estudiant o per insertir-se en l’activitat social del país.

En aquesta edat han d’aprendre a:

  • Ser persones autònomes.
  • Adquirir capacitats de decisió.
  • Assumir responsabilitats individuals i de grups.
  • Superar dificultats en els àmbits personals i acadèmics.

L’aprenentatge escolar s’adapta a:

  • Els diferents ritmes i capacitats.
  • La diversificació dels continguts.
  • Els interessos dels/ de les alumnes per afavorir la motivació.

En el nostre centre s'hi poden cursar tres etapes educatives que van dels 3 anys fins als 16.

 applus logo 1