Pla d'acció pastoral

 


EL NOSTRE PROJECTE DE PASTORAL  ÉS LA TORXA QUE IL.LUMINA EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU. ENS DONA ESTIL I IDENTITAT.

 

 


L’activitat pastoral del col.legi centre les seves orientacions i criteris comuns bàsics en els següents punts del camp educatius.

  • Una educació basada en valors des d’una òptica cristiana i un llenguatge actual i proper als alumnes.
  • Els cinc minuts de reflexió, que en començar la jornada diària, com a reflexió i facilitador de la interiorització personal, és la lectura crítica de la realitat, el compromís per a millorar com a persona.
  • Els temps litúrgics.- Advent, Nadal, Quaresma, Pasqua.... creiem que és un element que pot ajudar i facilita la iniciació cristiana dels alumnes.
  • Les celebracions.- que ajuden a fer una lectura creient i festiva de la vida i del dia a dia. Inici de curs, Advent-Nadal, Quaresma-Pasqua, Festes Patronals i final de curs.
  • Convivències.- Són una trobada del grup-classe, fora de l’àmbit acadèmic que afavoreix un tracte més personal i proper.
  • Promoció de la justícia i la pau: campanyes i altres activitats. Proide, càrites, Banc d’aliments, Domund, col.laboracions amb el casal de la Gent Gran,...
  • La concreció per a cada curs d’un lema i un objectiu que englobi l’acció pastoral


 OBJECTIU

 

1. JUSTIFICACIÓ DEL LEMA 2019-20: Imagina
La imaginació ens obre nous mons, idees, percepcions... els infants gaudeixen imaginant coses
noves a través dels jocs. Els qui no som ja tan nens recordem de bon grat quan ens
imaginàvem que érem policies i perseguíem els "dolents", metges que curàvem a tothom o
els protagonistes de les nostres pel·lícules favorites. La imaginació, a més de connectar-nos
amb la nostra part creativa ens anima i motiva a actuar, a moure'ns, a ser protagonistes. Amb
aquest lema volem iniciar un moviment en el cor de totes les persones que formem La Salle.
Un moviment que s'inicia en el nostre interior i surt cap enfora amb molta força.
Segons el diccionari, el verb imaginar té quatre accepcions:
1. tr. Representar en la ment la imatge de quelcom o d'algú: Imagina un camp de flors. U. t.
c. prnl. No me l'imagino ja amb fills.
2. tr. Suposar quelcom a partir de certs indicis. Imagino que et quedaràs a dinar. U. t. C. prnl.
3. tr. Inventar o crear quelcom. He imaginat una forma de solucionar el problema.
4. t.r. Concebre quelcom amb la fantasia.
Nosaltres ens concentrem en les dues últimes: inventar, crear i concebre amb fantasia. Amb
aquest lema pretenem treballar en el nostre alumnat les capacitats i competències que ens
situen en la disposició d'un inventor, d'un creador. Es tracta d'introduir-nos en el món dels
creadors, dels inventors i aprendre amb ells a mirar de manera diferent, a buscar solucions
on ningú no n'ha buscat abans, a proposar opcions que a ningú mai se li havien ocorregut, a
anticipar-nos als problemes i dificultats i oferir noves respostes, a somiar amb un món diferent
del que ara tenim... La paraula "imagina" ens evoca tot això.
La idea associada a aquest lema es reflecteix en la manera que presentarem i treballarem el
cartell durant del curs 2019-2020. Volem que el cartell es mantingui actiu durant tot l'any.
Per aquest motiu anirem canviant la posició del mateix a cada trimestre, oferint una imatge
diferent per a cada un.

Imagina ! PRIMER TRIMESTRE:

S’afegeix el signe d’exclamació “imagina!”. Es proposa treballar el pensament divergent, apreciar noves respostes, noves maneres de fer, d’actuar, treballant les alternatives múltiples: • Alternativa múltiple: buscar totes les alternatives possibles, quantes més millor, a l’hora de trobar la solució d’un problema. Quan la recerca conclou, es pot determinar quina és la millor. L’objectiu del procés creatiu no és buscar la solució sinó generar el major nombre d’alternatives.

Imagina . . . SEGON TRIMESTRE:

S’afegeixen els punts suspensius “imagina...”, treballem el pensament expansiu, anar generant idees noves a partir d’altres idees; per això hauríem de treballar l’aplaçament del judici i afavorir l’interflux: • Aplaçament del judici: buscar noves solucions posant en suspensió el judici durant la recerca: si fem el de sempre arribarem on sempre hem arribat. Aplacem el judici davant de cada una de les alternatives que sorgeixen, fins a poder elegir la més adequada. ● No valorar críticament altres propostes. ● Educar en el respecte, la tolerància i l’empatia. • Interflux: Intercanvi constant d’idees per aconseguir un flux creatiu entre tots i buscar les millors alternatives a un problema. Escoltem les idees dels altres, aprofitem al màxim tots els seus coneixements; d’aquesta manera enriquirem les nostres idees.

Imagina ? TERCER TRIMESTRE:

Se li afegeixen signes d’interrogació, la idea és preguntar-se “imagina?” Seria treballar sobre preguntes que ens obren a una altra realitat, a una mirada diferent... Les preguntes ens ajuden a superar models establerts i els supòsits previs: • Superació de models establerts: aquests aporten seguretat i equilibri per a possibilitar el progrés, sempre i quan l’entorn en el que han sorgit es mantingui estable. En el moment que les condicions d’aquest entorn es modifiquen de forma significativa, els models estables començaran a ser ineficaços i ineficients. És el moment d’innovar, és a dir, de superar-los posant en marxa la creativitat. Educar en aquest principi és preparar els nostres alumnes no solament a les seves potencialitats creatives, sinó també en la seva capacitat d’afrontar els problemes i la incertitud que aquests provoquen. És una preparació emocional per a la seva vida adulta. • Superació dels supòsits previs: imaginar més limitacions de les que en realitat existeixen en un problema... Identificar-los i superar-los. Un problema comporta sempre una sèrie de limitacions a l’hora de desenvolupar estratègies, però és freqüent que el nostre cervell imposi una sèrie de limitacions extres que en realitat no existeixen.

 

 

 

2. OBJECTIUS PER ALS ALUMNES

Contribuïm al creixement personal estimulant la capacitat de creació, d’iniciativa i de mirar la realitat des d’òptiques diverses que permetin oferir les respostes més adequades (Caràcter Propi de les Obres Educatives de La Salle, pàgina 9) • Desenvolupar el pensament lateral i les habilitats i actituds creatives. • Involucrar-se en les activitats quotidianes i en les metes que es proposin a través de desafiaments i compromisos, com grup-classe i com equips cooperatius. • Transformar la realitat i millorar-la, a través de la creativitat, amb un pensament crític. • Desenvolupar l’habilitat per a fer preguntes suggeridores i provocatives, que contribueixin al desenvolupament de la reflexió i el debat; a més de la destresa i sensibilitats per a motivar, respectar la individualitat, escoltar, detectar problemes, aprofitar situacions, comunicar-se i treballar de manera efectiva.

 

 3. ELEMENTS DEL CARTELL En el cartell podem trobar diversos elements que ens poden ajudar a entendre millor la proposta.

Exclamació, interrogant i punts suspensius. Es distribueixen entre els tres trimestres:

1. Exclamació és el pensament divergent i les alternatives múltiples.

2. Punts suspensius: pensament expansiu, aplaçament del judici, interflux, flux creatiu cercant alternatives.

3. Interrogant: preguntes que ens obren a una altra realitat, superació de models establerts i de supòsits previs.

L’espiral amb Imagina L’espiral amb Imagina està escrit amb diversos idiomes. Ens porta a l’interior d’on es troba la font del ser. Hem de continuar descobrint el nostre interior perquè allà trobem una fita important per madurar i trobar el sentit de la vida. Des del jo autèntic descobrim la font de la creativitat des de l’ésser únic que som. Des de l’interior podem fer el camí invers i donar-nos als altres. Fons El fons és el pensament creatiu amb tres elements destacats, els colors, unes mans i un estel.

Colors en expansió, tonalitat de blaus. A nivell emocional pot evocar calma, protecció, tristesa, fidelitat, confiança, sinceritat... els tons verds evoquen l’esperança, vida, creixement, primavera, joventut... els violetes espiritualitat, elegància, meditació...

Mans: que s’obren i acullen, que es donen.

Estel: de La Salle, símbol lasal·lià. Núvol d’estels i 300 El núvol d’estels recorre tot el fons, d’un costat a un altre. Cada estel som nosaltres, cada lasal·lià, petits i grans. Són de mesures diferents, colors diferents, perquè cada persona és diferents. Alguns porten molt de temps brillant. El sistema planetari de La Salle està creixent i portem 300 anys, compartint tradició i innovació. Encara estarem en 2019, per tant encara estem en celebració del Tricentenari el primer trimestre que és quan es tancarà, per això surt el logo del 300 també.

.Escala L’escala a nivell lasal·lià recorda l’escala de Jacob de la qual parla el fundador a la meditació 198: teniu el deure d’elevar-los cada dia a Déu per l’oració, per tal d’aprendre d’Ell tot allò que els haureu d’ensenyar; i descendre, després al seu costat, acomodant-vos a la seva capacitat, a fi d’instruir-los sobre el que Déu us ha comunicat per a ells. Pujar a l’escala és pujar al cel, elevar-se i obrir-se al transcendent. Treballar la nostra espiritualitat, inspirar-nos, omplir-nos per tal de donar-nos després quan baixem. Elevar-nos i tocar de peus a terra, són dos dinamismes per tal d’equilibrar el sentit de la persona entre el fer i el ser. Finestra oberta La finestra oberta de bat a bat ens anima a obrir-nos al futur a la frescor. Això ens ajuda a anar més enllà. Obertura a la novetat. Cada persona pot obrir la seva finestra i segurament la novetat per cadascuna serà diferent. Cada persona ha de trobar la seva inspiració. Si tu obres una finestra quin paisatge seria el teu paisatge ideal? Quina vista ideal seria la teva finestra? Altres elements Altres elements que ens ajuden a integrar valors del caràcter propi, la identitat i el valor de la creativitat.

Petjada: recorda la petjada deixada, les persones que són models per a nosaltres. Quines persones són models per vosaltres? Per a la Institució seguim les petjades de Jesús a l’estil de Sant Joan Baptista de La Salle.

Fletxa: Ens indica la direcció que hem de seguir. Una fita a seguir, com quan fem el camí de Sant Jaume. Quines fites ens marquem, cap a on indiquen les nostres preguntes en el marc de la cultura vocacional, cap a on es dirigeix la meva vida?

Papallona: en moltes cultures és símbol d’espiritualitat d’anar amunt, d’elevar-se. La inspiració de la nostra creativitat on es construeix? Aporta colors i vida des de la fragilitat. En el cristianisme és símbol de resurrecció i nova vida, a través de la metamorfosi.

Cor: l’expressió “tocar o moure els cors” és molt lasal·liana. Ens ho diu el nostre Fundador en alguna meditació. Cada persona ens toca els cors i nosaltres també.


 

ACTIVITATS  aquí

ship-316557 1280 


 PROGRAMACIÓ aquí