Mesures de seguretat per l'inici de curs

S'acosta un nou curs ple de reptes. I els afrontem amb molta il·lusió. Des del Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer estem treballant per tal de garantir la seguretat de tota la comunitat educativa. És per això que, d'acord amb la normativa vigent, s'han establert una sèrie de mesures que estem donant a conèixer durant aquests dies previs a l'inici de curs. 

01 Mesures COVID al VIB

 

Algunes de les mesures generals són les següents:

1. Declaració responsable de les famílies. 

2. Mascareta obligatòria a partir de 1r de primària. Cal que l'alumnat porti mascareta de recanvi a la motxilla i que ambdues mascaretes estiguin marcades amb el nom. 

3. Entrades i sortides esgraonades i a través de portes diferenciades. 

4. Patis diferenciats (horaris i zones diferens en funció del grup).

5. Grups estables. 

6. Control de temperatura. 

7. Es disposa de solucions hidroalcohòliques. A banda, es realitzarà un rentat freqüent de mans. 

8. Cada alumne haurà de portar una ampolla d'aigua a la motxilla. 

 

Durant els propers dies ampliarem la informació d'aquestes mesures.