El caràcter propi

 

1. D'ON VENIM
El Doctor Benet Vidal i Gimbernat, amb grans preocupacions socials, obria una escola que encomanà a les institucions Vedruna (1886) i La Salle (1900). Avui la Fundació Cardenal Vidal i Barraquer, hereva de la voluntat d'oferir un servei d'educació cristiana, fem públic el nostre compromís de servei a la societat i a l'Església com escola arrelada a la cultura del nostre temps i inserida en la realitat social i cultural de Cambrils. 

Centres Germanes Vedruna
L'any 1826, Joaquima de Vedruna respon a Vic a la crida que la impulsa a "formargermanes que abracin totes les necessitats dels pobles, en l'educació cristiana de la joventut i al servei dels malalts"(1), especialment d'aquells grups humans als quals elsistema imperant oferia menys oportunitats. La seva iniciativa posa en marxa una institució: Les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna, cridades a ser llavorgeneradora de vida. Pioneres llavors a Catalunya d'una tasca educativa popular al servei de la promoció i formació cristiana de la dona, les seguidores i companyes de Joaquimade Vedruna van ser mestres de generacions de joves, especialment en el mon rural, aleshores socialment predominant. Aquesta experiència es converteix en el llevat d'unaacció educativa de futur. El cognom familiar de Joaquima, VEDRUNA, va quedar així associat, en el camp educatiu, a un mode de presència amb identitat i estil propis i auna forma nova de donar resposta a les necessitats educatives del seu temps.

Centres La Salle
Els Centres La Salle reben el seu nom de Sant Joan Baptista de La Salle, qui, a finals del segle XVII es va associar amb uns mestres per mantenir escoles dedicades els xiquets
pobres. Amb ells va fundar l' Institut dels Germans de les Escoles Cristianes. Joan Baptista i aquests mestres, vivint i reflexionant junts, van arribar a compartir un mateixesperit que omplia de sentit la seua tasca educadora. Aquells mestres es convertir

en en germans, persones que es consagren a Déu en comunitat i es comprometen a viure junts i per associació al servei educatiu dels pobres. La paraula "germà" no ha quedatsimplement com la definició d'uns religiosos, sinó com el segell de tot l'ambient educatiu de La Salle. L'educació, avui com ahir, és una tasca col·lectiva, ja que tots els membres de la comunitat escolar es reuneixen entorn d'un objectiu comú. Cada escola lasal·liana, d'altra banda, no treballa de manera aïllada, sinó que està cridada a mantenir una relació estreta amb els altres Centres La Salle i amb l'entorn social, cultural, econòmic i eclesial.
Avui, després de més de tres segles, germans, educadors seglars, sacerdots i altres persones, s'uneixen a l'obra de La Salle, en graus i modes diversos, per col·laborar en la
missió lasal·liana.