Etapes Educatives

1. EDUCACIÓ INFANTIL

CONTE1

L'infant construeix la seva personalitat en un procés dinàmic de relació amb tot allò que l'envolta.

Aquesta evolució anirà:

  • De la dependència a l’autonomia.
  • De la impulsivitat a la reflexió.
  • De la globalització del seu món a la concreció.

És un període adient per estimular les bases del moviment, pensament i motivació individual, prèvies a la introducció d’estratègies més elaborades, com la lectura i l’escriptura.

El treball a l’escola es basa en l’ajuda a:

  • L’observació del món exterior.
  • La manipulació dels diferents materials.
  • El desenvolupament motriu del llenguatge.
  • L’autoconeixement i les relacions socials.

Aquests primers anys són fonamentals per a un correcte desenvolupament d’ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, social i trascendent dels infants.

 

 

 applus logo 1