La seva història

1. HISTÒRIA.  La nostra escola neix el 1886 de la mà de la família del Cardenal Vidal i Barraquer amb la intenció de poder donar una educació de qualitat a tots els nens i nenes de Cambrils. Avui som una fundació, fruit de la fusió de dues institucions de dilatada experiència, Els Germans de les Escoles Cris-tianes de La Salle i de les Germanes Vedrunes.

2. MISSIÓ.
La nostra Missió és educar de forma integral des dels valors Cristians, sempre amb respecte envers la llibertat de tots els alumnes, mestres, famílies i entorn social. Volem donar l'oportunitat a l'alumne a formar-se, per així poder gaudir d'uns coneixements que li permetin transformar el món i millorar com a persona.


3. VISIÓ
L'escola Cardenal Vidal i Barraquer és una escola compromesa amb la societat cambrilenca i amb el país. El nostre desig és ser una escola referent a Cambrils i a Catalunya pel que fa a la innovació d'eines pedagògiques. Seguirem treballant per al creixement integral dels nostres alumnes a partir de les relacions que s'estableixen dins l'escola i amb les famílies. Continuarem atenent les persones d'acord amb les necessitats de cadascú, procurant donar resposta a les noves expectatives culturals, socials i tecnològiques que generen el nostre entorn i la societat.


Els eixos del nostre compromís són:


1. L'atenció i l'acompanyament educatiu de les persones en funció de les seves
necessitats i l'estímul al ple desenvolupament de les possibilitats de cadascú.


2. El compromís amb una educació en valors que és la base d'una convivència
veritablement humana, alhora que coherent amb un model educatiu d'inspiració
cristiana.


3. El diàleg i la participació escola-famílies en un marc de coresponsabilitat educativa i
de recolzament mutu.

4. La utilització de metodologies actualitzades, actives i creatives, recolzades en la
valoració de l'esforç i del treball ben fet.


5. L'avaluació atenta de les nostres actuacions, amb els ulls posats en la seva
constant millora.


6. Una orientació renovada de la formació religiosa, en el marc d'una societat plural.


7. La sensibilitat i el compromís amb el propi país i amb tota la comunitat humana del
món.

4. VALORS


Els Valors que ens promouen com escola són :


Escola Cristiana, emmarcada en els seus dos patrons, St. Joan Baptista de La Salle i Sta. Joaquima de Vedruna, seguint amb el seu compromís amb la societat. Basant l'educació en els valors de la responsabilitat, la creativitat, la justícia, la convivència, la interioritat i la transcendència.


Escola identitària amb el seu país i poble.


Escola en xarxa.- Una escola   amb una línia educadora com a conseqüència del treball coordinat en xarxa que fomenta l'intercanvi d'experiències educatives i la continuïtat d'un projecte educatiu compartit i de qualitat.

Avui som una Fundació,regida per un patronat format per membres 9 membres, 4 de la congregació germanes Vedrunes, 4 dels germans de les Escoles Cristianes de La Salle i un representant de la parròquia de sta. Maria de Cambrils.

 

 applus logo 1