Projecte Lector

Projecte lector. Lectura eficaçprojecte-lector

Els eixos bàsics del Projecte Lector són el desenvolupament de les capacitats lectores i la motivació i el gust per la lectura.

Entenem la lectura com a instrument bàsic per aprendre a aprendre.

 • EDUCACIÓ INFANTIL
  • Iniciació lectora
  • Desenvolupament dels prerequisits o capacitats implicades en l’acte lector.
 • EDUCACIÓ PRIMÀRIA
  • Aprenentatge lector.
  • Desenvolupament de capacitats lectores. Lectura eficaç.
 • ESO
  • Lectura crítica.
  • La lectura com a ocasió de gaudi, recerca d’informació i enriquiment del pensament.