CHROMEBOOK

GOOGLE APPS FOR EDUCATION
Una aposta de l'escola tecnòlogica en xarxa.

 

 

És l'entorn educatiu de Google. Està format bàsicament de tres àrees d'activitat:
- El Gmail (correu electrònic).
- El Drive (arxiu al núvol).
- Les Apps sobre diversos temes, les quals s'executen mitjançant el navegador Chrome.
Aquest entorn permet el treball integrat d'alumnes i professors, ja que es comparteixen documents i recursos de forma àgil i simple. Hi ha la possibilitat de treballar al mateix moment sobre un document, base de dades, presentació... i els canvis queden desats automàticament.
D'altra banda, totes les dades estan guardades al Drive i són accessibles des de qualsevol ordinador i des de qualsevol lloc del món.


El sistema de Google s'enriqueix quan aquest funciona amb els ordinadors que executen sistema operatiu propi de Google, el ChromeOS. Aquest sistema operatiu funciona amb uns ordinadors específics que reben el nom de Chromebooks.