CHROMEBOOK

GOOGLE APPS FOR EDUCATION
Una aposta de l'escola tecnòlogica en xarxa.

 

 

És l'entorn educatiu de Google. Està format bàsicament de tres àrees d'activitat:
- El Gmail (correu electrònic).
- El Drive (arxiu al núvol).
- Les Apps sobre diversos temes, les quals s'executen mitjançant el navegador Chrome.
Aquest entorn permet el treball integrat d'alumnes i professors, ja que es comparteixen documents i recursos de forma àgil i simple. Hi ha la possibilitat de treballar al mateix moment sobre un document, base de dades, presentació... i els canvis queden desats automàticament.
D'altra banda, totes les dades estan guardades al Drive i són accessibles des de qualsevol ordinador i des de qualsevol lloc del món.


El sistema de Google s'enriqueix quan aquest funciona amb els ordinadors que executen sistema operatiu propi de Google, el ChromeOS. Aquest sistema operatiu funciona amb uns ordinadors específics que reben el nom de Chromebooks.

 


CHROMEBOOK


És l'ordinador que funciona amb els Sistema Operatiu ChromeOS, un sistema lleuger i ràpid que executa programes creats per aquest entorn.
El més important i innovador de l'ordinador és que aquest es registra a l'escola i és l'escola qui decideix a què té accés cada alumne/a: webs, apps... També en aquest sentit, serveix de plataforma per a realitzar un aprenentatge en xarxa. L'alumne/a disposa d'una plataforma segura i amable per al treball.
Moltes empreses ofereixen Chromebooks dins el seu catàleg i les escoles Vedruna han escollit a HP com a proveïdor oficial perquè, de moment, és l'únic que ofereix una màquina de nivell professional per a l'educació.

 

 

Article amb més informació

 

http://computerhoy.com/noticias/hardware/que-son-chromebook-todo-que-necesitas-saber-11435
http://www.tecnologiadetuatu.elcorteingles.es/actualidad/portatiles-chromebook/


EL CHROMEBOOK A L'ESCOLA

 

 


Aquests ordinadors estan a disposició dels alumnes a partir de 3r de primària. Cada ordinador és compartit per 2 alumnes i són usuaris registrats d'aquest dispositiu i, per tant, responsables d'allò que pugui passar. A secundària, cada alumne/a té el seu propi ordinador.


Es dóna un accés a cada alumne/a amb el domini de l'escola i disposen d'aquest accés a qualsevol lloc i amb qualsevol dispositiu. Només caldrà que es disposi del navegador Chrome i, en el cas de la tauleta digital, del sistema Android.


A ESO, cada alumne té el seu propi Chromebook amb que treballa ja sigui buscant informació, preparant una tasca d'edició de text, una presentació o bé connectant-se al llibre digital que s'utilitzi.