La mediació

LA MEDIACIÓ A LA RESOLUCIÓDECONFLICTES

 

 

MEDIACIO

QUÈ  ÉS  LA   MEDIACIÓ?

La mediació és un sistema alternatiu de resolució de conflictes alternatiu per què és extrajudicial o diferent dels canals legals o convencionals de resolució de disputes.

La mediació és un intent de treballar amb l'altre i no contra l'altre, a la recerca d'unvipacífica i equitativa per a afrontaelconflicteseuentordcreixement, d'acceptació, d'aprenentatge i de respecte mutu.

Consistieuprocévoluntariflexible i participatidresolució pacíficad e conflicteseequadopartenfrontaderecorrevoluntàriament a untercera personai mparcial, el mediador, per a arribar a un acord satisfactori.

Aquest mètode  promolrecercdsolucionqudonin satisfacció a lenecessitatdles parts.

 

 

 

mediacio parlar

OBJECTIUS DE LA MEDIACIÓ

 

MEDIACIO1

L'objectidlmediació nél'acorsinó:

  • Facilitar que s'estableixi una nova relació entre les parts en conflicte
  • Augmentar el respecte i la confiança entre les parts
  • Corregipercepcions i informacionfalsequepuguitenir respectel conflicte i/o entre els implicats en aquest.Crear un marc que faciliti la comunicació entre les parts i la transformació del conflicte
  • D'aquesta manera,es poden convertir les situacions conflictives que es viuen diàriament  en oportunitats d'aprenentatge.
  • partidlmediació escolaepofacilitar a mestres i professoruncontinguts que serveixin per a treballar l'apartat d'actituds, valors i normes.

2


PRINCIPIS DE LA MEDIACIÓ

  1. El poder l’exercixen les pròpies parts.
  2. Neutralitat del mediador.
  3. Confidencialitat.
  4. Voluntariat

Són els participants els que controlen el procés i les decisions.

És necessari que les parts estiguin motivades, perquè han d'estar d'acord a cooperar amb emediador per a resoldre la seva disputa.

Abans d'iniciar una mediació, el mediador ha de preguntar-se sobre l'existència d'alguna circumstànci a susceptible de crear parcialitat en el desenvolupament d’aquesta.

El mediador ha dprendre part a favor de tots i des d'aquí treballar perquè el procés sigui equitatiu.

Duranlmediació elparticipantmantenelprivacitaabsoluta i tenela garantia que el que es diuen una sessió de mediació no podrà utilitzar-se davantd'un tribunal.

La mediació requerix l'acord lliure i explícit dels participants. La mediació no pot  imposar-seNepoobligar a ningú a establirelacions o arribar a acords.

mediaciologotrobada08

 

 

QUÈ POT ANAR A MEDIACIÓ?mediacic3b3

No tots els conflictes es poden portar a mediació.

Quan hi ha massa desequilibri de poder, primer cal anivellar abans de mediar. Sempre es realitza entre iguals.